LaTeX
Thứ Năm, 02/04/2015, 00:04
Ẩn số slide trong beamer

Ẩn số slide trong beamer

Nếu bạn không thích hiển thị số slide trong beamer hoặc bạn muốn ẩn một vài slide và tắt đi bộ đếm slide cho những slide này thì bài viết sẽ rất hữu ích với bạn.

Ẩn slide nào bạn muốn

Tình huống thế này, bài trình chiếu của tôi dài tổng cộng 25 trang nhưng 5 trang cuối tôi dùng để "đề phòng" có ai hỏi thì mới đưa ra, thật ra ở slide thứ 20 tôi đã để "Thank you for your attention" rồi. Tuy nhiên, tôi không muốn mọi người thấy trên màn hình là "17/25" chẳng hạn, họ sẽ nghĩ "Trời, tới 25 slides lận hả?" trong khi chỉ có 20 slides thôi. Tôi muốn nó hiện "17/20". Vậy làm cách nào? Rất đơn giản, bạn dùng như đoạn code bên dưới (ứng với beamer version 3.08 hoặc mới hơn)
\begin{frame}[noframenumbering]{Tựa của slide} Nội dung của slide \end{frame}
Bất cứ slide nào bạn muốn ẩn số slide đi thì cứ thêm [noframenumbering]  như ở trên vào là được. Khi ấy, những slide này sẽ có số đếm bằng với slide trước đó. Cách này sẽ gây ra phiền phức nếu bạn muốn ẩn hẳn những slide này đi luôn hay bạn muốn ẩn tất cả các slide cùng một lúc mà không muốn làm thủ công từng trang. Hãy sang phần tiếp theo.

Một dòng lệnh duy nhất, ẩn ở tất cả ở các slides

Bạn có thể làm ẩn tất cả các thông tin ở dưới thanh footer (bao gồm cả tên, tựa đề bài trình chiếu,...), nói ngắn gọn, bạn** ẩn đi thanh footer thì chắc chắn nó cũng sẽ ẩn luôn cả cái page number. Cách làm là dán đoạn code sau vào ngày trước \begin{document} **
\pagestyle{empty}
Bây giờ, bạn muốn giữ lại những thông tin khác, **chỉ **làm mất đi page number thì làm sao? Xui thay blog vẫn chưa tìm được câu trả lời. Math2IT sẽ bổ sung sau.

Thay đổi footer của slide trong beamer

Một cách khác là bạn "ép" beamer hiển thị footer theo ý bạn, cảm ơn bạn Nguyễn Thái Trung đã góp ý cho blog theo hướng này. Math2IT sẽ có một bài viết riêng về việc làm cách nào để có thể chỉnh sửa được cái footer này theo ý bạn. Bỏ và giữ những phần tử cụ thể nào đó trong footer. [su_note note_color="#ffffff"]Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to hide the number of pages or page count in beamer? How to ignore the page numbers in backup slides? How to hide page numbers on all slides in beamer LaTeX?[/su_note]
Cùng chủ đề