LaTeX
Thứ Sáu, 07/11/2014, 00:11
Cài và dùng phần mềm vẽ hình xfig với LaTeX trong Linux

Cài và dùng phần mềm vẽ hình xfig với LaTeX trong Linux

Ngoài các công cụ vẽ hình cho LaTeX như GeoGebra, Kig hay WxGeometrie thì ưu điểm của xfig là hỗ trợ vẽ những hình TỰ DO khá tốt và cân đối. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài và export ra lệnh để biên dịch trong LaTeX. [mks_icon icon="fa-chevron-right" color="#dd3333" type="fa"] Nếu bạn dùng Windows thì có thể thử phần mềm WinFig để thay thế. [mks_icon icon="fa-chevron-right" color="#dd3333" type="fa"] Xem thêm Hướng dẫn vẽ hình bằng GeoGebra và xuất ra file LaTeX. [mks_icon icon="fa-chevron-right" color="#dd3333" type="fa"] Phần mềm tham khảo khác (chạy trên nền Java nên hệ điều hành nào cũng dùng được) : jPicEdt.

Vấn đề khi dùng xfig với LaTeX là gì?

Nếu trong hình vẽ của bạn không có chữ (text) nào thì bạn chỉ việc xuất ra file eps hay file pdf rồi chèn nó vào trong file tex như bình thường. Điều rắc rối chỉ xảy ra nếu trong hình của bạn có thêm chữ. Khi ấy nếu xuất ra file eps hay pdf thì khi chèn vào trong file tex. Những chữ ấy cũng được LaTeX hiểu là "hình", nên khi biên dịch chúng sẽ to/nhỏ tùy theo hình của bạn. Điều ấy dẫn đến mất cân đối trong toàn bài vì font chữ chung cho toàn bài to trong khi chữ trong hình lại quá nhỏ (hoặc quá to).

Sử dụng

[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]1[/su_dropcap] Cài xfig
sudo apt-get install xfig
[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]2[/su_dropcap] Khởi chạy xfig bằng cách dán câu lệnh sau trong terminal
xfig -specialtext -latexfonts -startlatexFont default &
[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]3[/su_dropcap] Vẽ một hình tùy ý trong xfig. Ở đây mình lưu ý đối với các bạn khi dùng.
  • Sau khi vẽ xong một đường ưng ý trong xfig, muốn xác định là đã xong thì bạn nhấn chuột giữa (là cái nút lăn ở giữa của con chuột).
  • Còn nếu bạn muốn hủy hình đang vẽ, chỉ việc nhấn chuột phải.
[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]4[/su_dropcap] Dùng công cụ hình chữ "T" để chèn chữ vào hình trong xfig, nếu bạn muốn chèn công thức toán hay các ký tự đặc biệt thì vẫn dùng đến $$ [su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]5[/su_dropcap] Tạo một file .tex nơi mà bạn dùng để soạn thảo tài liệu chính của mình (giả sử mình đặt tên cho nó là main.tex). Trong file này, bạn chèn vào các dòng code sau đây
\documentclass[12pt,bezier,amstex]{article} % include bezier curves \usepackage{epsfig,color} \begin{document} \end{document}
[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]6[/su_dropcap] Xuất bản hình ảnh, bạn chọn File > Export... > sau đó áp dụng một trong các phuơng pháp dưới đây.

Phuơng pháp 1

Trong mục Language, bạn chọn phuơng thức LaTeX picture và đặt tên cho file sau khi export (ví dụ) là math2it.latex, lưu ý bạn cần chọn thư mục lưu trùng với thư mục chứa file main.tex. Sau đó, chuơng trình sẽ tự động xuất và tạo ra một file tên giống như vậy trong thư mục mà bạn chọn xuất. Sau đó chèn vào trong file main.tex hình vừa export với những dòng lệnh sau
\begin{figure}[h] \begin{center} \input{math2it.latex} \caption{caption here} \label{figure:example} \end{center} \end{figure}
Biên dịch file main.tex bình thường, ở đây blog biên dịch theo thứ tự LaTeX > dvips > ps2pdf > view pdf

Phuơng pháp 2

Trong mục Language, bạn chọn phuơng thức Combined PS/LaTeX (both parts) và đặt tên cho file sau khi export (ví dụ) là math2it.pstex. Phần mềm sẽ tự động tạo ra 2 file với tên lần lượt là math2it.pstexmath2it.pstex_t trong đó, file sau là dùng cho bạn chỉnh sửa chữ, còn file đầu là hình. Sau đó chèn vào trong file main.tex hình vừa export với những dòng lệnh sau
\begin{figure}[h] \begin{center} \input{filename.pstex_t} %the difference is just this part \caption{caption here} \label{figure:example} \end{center} \end{figure}
Biên dịch file main.tex bình thường, ở đây blog biên dịch theo thứ tự LaTeX > dvips > ps2pdf > view pdf
Bài viết tham khảo từ trang này.
[su_note note_color="#ffffff"]Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to install xfig on Linux? How to use LaTeX drawing xfig in Linux? How to draw in LaTeX? Drawing in LaTeX with xfig.[/su_note]
Cùng chủ đề