LaTeX
Thứ Sáu, 24/04/2015, 00:04
Đóng khung văn bản trong LaTeX đơn giản và nhanh

Đóng khung văn bản trong LaTeX đơn giản và nhanh

Bài viết giới thiệu với các bạn một thủ thuật nhỏ giúp đóng khung đoạn văn bản trong LaTeX rất đơn giản và nhanh chóng. Bạn cần dùng các gói lệnh sau (đặt TRƯỚC \begin{document})
\usepackage{xcolor} \usepackage{titlesec} \usepackage{mdframed} \usepackage{amsmath}
Sau đó bạn copy đoạn code sau và dán vào TRƯỚC \begin{document}
\newmdenv[linecolor=black,skipabove=\topsep,skipbelow=\topsep, leftmargin=-5pt,rightmargin=-5pt, innerleftmargin=5pt,innerrightmargin=5pt]{mybox}
Mỗi lần dùng, bạn chỉ cần để đoạn văn bản cần được đóng khung vào giữa hai thẻ như ví dụ sau,
\documentclass[12pt,a4paper]{article} \usepackage{xcolor} \usepackage{titlesec} \usepackage{mdframed} \usepackage{amsmath} \usepackage[utf8]{vietnam} \newmdenv[linecolor=black,skipabove=\topsep,skipbelow=\topsep, leftmargin=-5pt,rightmargin=-5pt, innerleftmargin=5pt,innerrightmargin=5pt]{mybox} \begin{document} \begin{mybox} Thử nghiệm. \end{mybox} \end{document}
Bạn có thể tuỳ chỉnh một số thứ như
  • linecolor=black : màu của khung. Chú ý là cái này có tác dụng đối với tất cả các khung trong văn bản khi bạn dùng mybox. Để làm nhiều khung với màu khác nhau, bạn tạo thêm 1 đoạn code giống ở trên nhưng thay mybox bằng mybox1 chẳng hạn.
  • Các margin : vị trí của khung so với văn bản, bạn cứ thử các số khác nhau để thấy tác dụng của chúng, không thì cứ giữ nguyên như thế.
  • mybox : tên của môi trường, bạn có thể tự đặt cái khác cũng được, ví dụ như abc, nhưng khi sử dụng phải là begin{abc}
Cùng chủ đề