LaTeX
Thứ Sáu, 08/08/2014, 00:08
Hiển thị phép tính toán học trong LaTeX giống như hồi tiểu học

Hiển thị phép tính toán học trong LaTeX giống như hồi tiểu học

Bài viết sẽ hướng dân bạn cách làm hiện ra các phép toán cộng, trừ, nhân, chia ký hiệu giống y như hồi tiểu học mình gặp. Tức là sẽ có hai hàng toán tử, một lằn gặch giữa và một hàng kết quả ở cuối. Xem hình minh họa.
notion image
Bạn dùng gói lệnh xlop, nhớ đặt trước \begin{document}
\usepackage{xlop}
 
Cách sử dụng như các dòng code bên dưới
\opadd{a}{b} %a+b \opdiv{a}{b} %a:b \opsub{b}{b} %a-b \opmul{a}{b} %axb
 
Chú ý là a, b phải là những con số cụ thể, nó sẽ tự tính  ra kết quả giùm cho bạn. Có thể thêm vào số thập phân nếu muốn. Code ví dụ cho hình minh họa đầu bài là
\begin{document} \opadd{45,05}{78,4} \end{document}
 
TEXmath
Cùng chủ đề