LaTeX
Thứ Sáu, 31/10/2014, 00:10
Hướng dẫn cài TeXLive từ file ISO trong Linux

Hướng dẫn cài TeXLive từ file ISO trong Linux

Nếu cài từ dòng lệnh hay trong Software Center thì đó chỉ là phiên bản cũ, để có phiên bản mới nhất, bạn download file .iso từ trên trang chủ. Blog sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt.

Tại sao phải luôn chọn bản mới?

Kinh nghiệm bản thân, một số gói lệnh trong phiên bản cũ (trước 2012) khi biên dịch sẽ thông báo thiếu. Tuy bạn vẫn có thể cài thủ công các gói lệnh này nhưng điều ấy là rất phiền phức, nhất là khi bạn đã "hy sinh" dung lượng để cài texlive-full, ai dè nó vẫn thiếu vài gói lệnh, cảm giác ấy thật không dễ gì hài lòng.

Khó khăn khi cài từ file ISO?

Ngoài khó khăn là làm nhiều bước hơn so với cài từ Software Center thì các trình soạn thảo TeX như TeXMaker hay TeXStudio sẽ không nhận được các gói lệnh từ phiên bản mới này. Nếu chịu khó tìm hiểu, bạn sẽ thấy rằng các gói lệnh mới này sẽ được cài vào thư mục khác, đó là /opt/texbin/. Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết hết 2 khó khăn này.

Hướng dẫn cài đặt

[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]1[/su_dropcap] Download file iso phiên bản mới nhất về từ địa chỉ này. [su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]2[/su_dropcap] Mở terminal lên, cd đến thư mục chứ file iso đã download ở trên về. Mình giả sử file này nằm trong thư mục Downloads với tên file là texlive.iso
cd /Downloads
[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]3[/su_dropcap] Dùng các câu lệnh sau
sudo mount -t iso9660 -o ro,loop,noauto texlive.iso /mnt cd /mnt sudo perl ./install-tl
[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]5[/su_dropcap] Một vài dòng thông báo sẽ hiện ra, ý hỏi thao tác tiếp theo, bạn nhấn i để tiến hành cài đặt.

Giúp các trình soạn thảo nhận ra

[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]1[/su_dropcap] Đầu tiên bạn cần download install-tl-ubuntu về từ trang này. [su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]2[/su_dropcap] Giải nén ra, giả sử sẽ có thư mục dạng /Downloads/install-tl-ubuntu/ [su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]3[/su_dropcap] Mở terminal, đi đến thư mục trên
cd Downloads/install-tl-ubuntu/
[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]4[/su_dropcap] Chạy dòng lệnh sau để tiến hành cài đặt, xin nói trước là sẽ hơn lâu
sudo ./install-tl-ubuntu
[su_dropcap style="flat" size="2" class="maucam"]5[/su_dropcap] Đợi và xong.
Cùng chủ đề