LaTeX
Thứ Năm, 26/03/2015, 00:03
Ipe - vẽ hình xuất ra file eps và pdf có hỗ trợ gõ LaTeX

Ipe - vẽ hình xuất ra file eps và pdf có hỗ trợ gõ LaTeX

[mks_dropcap style="rounded" size="35" bg_color="#1e73be" txt_color="#ffffff"]M[/mks_dropcap]Một phần mềm có cả cho Mac, Windows và Linux giúp bạn vẽ nhanh các hình với nhiều tiện ích hay. Có thể kể đến một số tính năng nổi trội như sau
  • Xuất ra file pdf, eps (dạng vector nên không sợ bể ảnh hay xấu hình mỗi khi zoom)
  • Tự động co hình cho vừa với hình đang vẽ, có nghĩa là nó không xuất ra hết nguyên 1 trang A4 mà chỉ xuất ra một hình vừa đủ chứa cái bạn vẽ thôi.
  • Hỗ trợ vẽ hình theo lưới, khi vẽ nó tự động "dính" vào lưới toạ độ giúp ta dễ dàng hiệu chỉnh và canh chỉnh hơn. Tất nhiên bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng này dễ dàng.
  • Hỗ trợ chèn code LaTeX và chỉnh sửa size chữ hiển thị.
  • Và rất nhiều tính năng hữu ích khác...
[su_button url="http://sourceforge.net/projects/ipe7/?source=directory" target="blank" background="#b113d0" center="yes" icon="icon: arrow-circle-down" class="marginB20"]Math2IT | Download Ipe extensible drawing editor[/su_button]

Hướng dẫn cài đặt

Windows

Sau khi download về, bạn sẽ có một file .zip, giải nén ra bạn được một thư mục tên "ipe". Trong thư mục này, bạn vào thư mục "bin", trong đấy sẽ có một file "ipe.exe", đây chính là file chạy của chương trình. Nhấn đúp vào để mở lên và sử dụng. [embed]https://youtu.be/cqBZ0TcjHEw\[/embed]\

Linux (Ubuntu, Mint, Elementary, Fedora,...)

Sau khi download về, bạn sẽ có một file .zip, giải nén ra bạn được một thư mục tên "ipe". Bạn tiến hành làm theo các bước sau đây **Bước 1.  **Cài các gói lệnh cần thiết. Nếu dùng Ubuntu, Elementary OS, Linux Mint hoặc Debian thì dùng các dòng lệnh sau
sudo apt-get install checkinstall zlib1g-dev libqt4-dev sudo apt-get install libfreetype6-dev libcairo2-dev sudo apt-get install libturbojpeg libjpeg-turbo8-dev sudo apt-get install liblua5.2-dev gsfonts
Nếu dùng Fedora thì dùng các dòng lệnh sau
sudo yum -y install zlib-devel qt-devel freetype-devel cairo-devel sudo yum -y install lua-devel ghostscript-fonts urw-fonts sudo yum -y libturbojpeg libjpeg-turbo8-dev
Bước 2. Tiến hành cài đặt, đầu tiên bạn cần "cd" đến thư mục của ipe, sau đó gõ các dòng lệnh sau
cd src make IPEPREFIX=/usr/local IPE_USE_ICONV=-DIPE_USE_ICONV sudo checkinstall --pkgname=ipe --pkgversion=7.x.y --backup=no --fstrans=no --default make install IPEPREFIX=/usr/local sudo cp ../fontmaps/gsfonts-fontmap.xml /usr/local/share/ipe/7.x.y/fontmap.xml sudo ldconfig
Lưu ý, bạn cần thay 7.x.y trong đoạn code trên bởi phiên bản mà bạn đã download về.

Mac OSX

Sau khi download về bạn sẽ có một file .dmg, cứ việc nhấp đôi vào file này và cài đặt bình thường như các phần mềm khác trong Mac là xong, khá là dễ dàng. Nếu bạn gặp lỗi "An error occurred during the Pdflatex run" khi sử dụng ipe trên Mac thì bạn có thể sửa lỗi này bằng cách thêm dòng lệnh sau vào file .profile (bạn có thể tìm file này ở home directory của máy bạn, nhớ là phải bật tính năng hiện file ẩn). Dòng lệnh này có tác dụng chỉ định đường dẫn (path) đến chỗ của pdflatex. Trên máy mình nó ở chỗ /usr/texbin/  (thỉnh thoảng nó cũng nằm ở /usr/local/texlive/2014/bin/x86_64-darwin/ )
export PATH=/usr/texbin/:$PATH
Cùng chủ đề