LaTeX
Thứ Năm, 09/04/2015, 00:04
Một số lỗi với XeLaTeX - inputec - utf8 trong LaTeX

Một số lỗi với XeLaTeX - inputec - utf8 trong LaTeX

Dưới đây là những lỗi Math2IT đã gặp và đã sửa được. Nếu bạn cũng gặp dạng giống như thế thì thử áp dụng cách sửa sau đây nhé. Thứ nhất là lỗi xuất hiện khi áp dụng gói lệnh lettrine để tạo chữ drop cap cho đoạn văn (chữ cái đầu tiên của đoạn to lên chiếm vài hàng của đoạn). Lỗi này là nó không hiển thị đúng font chữ mà lettrine hỗ trợ, sau khi biên dịch nó chỉ hiện một cách bình thường. [adinserter block="6"] Cách sửa là thay vì biên dịch bằng PDFLaTeX hay LaTeX như bình thường thì bạn biên dịch bằng XeLaTeX. Thường thì nếu bạn đã cài gói texlive-full thì cái này đã có sẵn trong máy rồi, để chắc chắn, hãy mở terminal lên, gõ vào dòng lệnh sau để xem nó đã được cài chưa
which xelatex
Nếu kết quả trả về đường dẫn nào đó dạng như sau nghĩa là nó đã được cài rồi, còn không nghĩa là nó chưa được cài
/usr/texbin/xelatex
Nếu nó chưa được cài, hãy cài XeLaTeX bằng cách dùng dòng lệnh sau
sudo apt-get install texlive-xetex
Thứ hai, lỗi chỉ xuất hiện trong Ubuntu hoặc các hệ điều hành nền Linux (vì trên Mac mình đã chạy thử mà không thấy xuất hiện). Lỗi nó báo kiểu như sau
fontspec cannot find fonts on Ubuntu
Khi ấy, chẩn đoán ban đầu có thể là do bạn cài TeXLive chưa đầy đủ. Nghĩa là có thể bạn đã không cái texlive-full. Có thể bạn sẽ cãi là đã cài rồi nhưng hãy tin mình, lúc đầu mình cũng khăn khăn như bạn vậy nhưng sau khi cài lại texlive-full thì mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn nhiều. Cái này mình chưa thể giải thích. Nhưng việc download và cài lại texlive là điều khá mệt mỏi vì nó nặng (gần 3Gb), do đó, hãy thử cách sau đây trước. Hãy cài cái sau đây
sudo apt-get collection-fontsrecommended
Nếu xuất hiện lỗi trong quá trình cài đặt, hãy làm theo những gì mà trong lỗi xuất hiện hướng dẫn bạn làm (có thể thiếu một số gói lệnh chẳng hạn). Sau khi cố gắng lắm rồi mà vẫn không đạt được kết quả thì hãy cài lại TeXLive bằng câu lệnh sau
sudo apt-get install texlive-full
Thứ ba, sau khi cài xong, chạy lại file LaTeX thì thấy rằng lỗi với gói lettrine đã được giải quyết nhưng xuất hiện thêm lỗi mới như bên dưới
! Package inputenc Error: Unicode char u8:­ not set up for use with LaTeX.
Cách giải quyết là bạn tìm đến dòng
\usepackage[utf8]{inputenc}
Và thay utf8 bằng utf8x như bên dưới
\usepackage[utf8x]{inputenc}
Cùng chủ đề