LaTeX
Chủ Nhật, 11/10/2015, 00:10
Thay đổi kích cỡ chữ của footnote trong LaTeX

Thay đổi kích cỡ chữ của footnote trong LaTeX

Bài viết giới thiệu đến các bạn một thủ thuật nhỏ về thay đổi kích cỡ chữ của footnote trong LaTeX. Theo mặc định thì chữ ở footnote sẽ có kích thước là footnotesize (nhỏ hơn font mặc định của văn bản một tí). Tuy nhiên đôi lúc bạn muốn chữ đó nhỏ hơn (cỡ tiny chẳng hạn) thì phải làm sao? Rất đơn giản, bạn chỉ việc chèn đoạn code sau đây vào TRƯỚC*** \begin{document} *** là được.
\let\oldfootnotesize\footnotesize \renewcommand*{\footnotesize}{\oldfootnotesize\tiny}
Trong đó, bạn có thể thay **\**tiny bằng những kích cỡ khác như normalsize, large, huge, ...

Thay đổi ký hiệu

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi footnote thành ký hiệu thay vì các số thì bạn dùng đoạn code sau đặt trước \begin{document}
\usepackage[symbol]{footmisc} \renewcommand{\thefootnote}{\fnsymbol{footnote}}
Sau đó, nếu bạn sử dụng footnote bình thường thì nó sẽ tự động chọn ký hiệu cho bạn, trong trường hợp bạn muốn chọn thủ công, hãy dùng
\footnote[ký-hiệu]{nội dung footnote}
Bạn thay ký-hiệu bới các con số tương ứng trong danh sách sau: 1 (*), 2 (†), 3 (‡), 4 (§), 5 (¶), 6 (\\), 7 (**), 8 (††), 9 (‡‡)
Cùng chủ đề